29 iulie 2012

Tecuciul literar artistic tecuci.eu  Caseta redactiei

Director executiv:                 Dr. Petru Blaj
Redactor  şef:                 ELEONORA STAMATE

Redactori:  
Dan Movileanu
Dionisie Duma
Tănase Dănăilă
Paul Blaj
Petru Dinvale
Paul Sân Petru
A.G.Secară – Galaţi
Ion Manea
Mihail Pohrib
Vasile Sevastre Ghican
Nicolae Chiscop

Colegiul editorial:

Acad. Mihai Cimpoi
Acad. Nicolae Dabija
Theodor Codreanu
Angela Ribinciuc
Prof. Drd. Narcisa Florentina Boldeanu
Vasile Tărâţeanu
Valeriu Matei

Secretar de redacţie:
Florentina Golea Mocanu

Tehnoredactor:

Avram Costel Dan

Secretar de redacţie:

Florentina Golea Mocanu

Revista noastră publică textele colaboratorilor, oricât de diverse, pe teme culturale. Polemicile şi confruntările de idei le
considerăm necesare şi dinamizatoare dar, numai în manifestări obligatoriu cordiale. Materialele care vor avea în
conţinutul lor injurii, atacuri la persoană sau expresii obscene nu vor fi publicate.
Potrivit art 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul materialului aparţine exclusiv autorului.
Manuscrisele şi documentele nepublicate, expediate din iniţiativa autorilor, nu se restituie.

ISSN 1843-0198

Niciun comentariu

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol.

Comentariile sunt oprite pentru moment.