22 august 2012

Iulian Bardan literar.tecuci.eu  113x150 Debut de iunie   Bardan Iulian Claudiu  Numele şi prenumele autorului: Bardan Iulian Claudiu
Locul şi data naşterii: Suceava – 6 august 2002
Studii: elev în clasa a III-a la Şcoala cu cl. I-VIII ,,Miron Costin” – Suceava
Activitate literară: scriu în stil propriu din clasa a III-a după primele lecţii de la opţionalul ,,Scriere imaginativă” sub îndrumarea doamnei învăţătoare; am publicat pe blogul clasei noastre ,,Mai aproape de Cuvânt” şi în revista ,,Cutezătorii”; am participat la concursul de creaţii literare Equinox, ediţia 2012 ( încă nu se ştiu rezultatele )
Dascălul acestui mic geniu: Maria Doina Leonte

Eroism învins de o plictiseală eternă

Mă pierd într-o eşarfă
Şi stau ascuns
Dar totuşi simt că nu sunt eu (mai mult…)

16 august 2012

Ovid Caledoniu literar.tecuci.eu  94x150 Ovid Caledoniu   Talent remarcabil, cultivat cu noblete si demnitateENDYMION

Trist incendia amurgul pe clăi,
Endymion la gura fântânii
Fluturii sus pe umerii săi,
Cântec duios în inima stânii.

Poate mult el s-a visat
Domn din cer spre zări eterne,
Mieii la păscut din sat
Duceau vise în caverne.

Ore se-oglindeau de sus,
Triste-n apele de munte
Gându-n nori îi era dus
Selenis în joc pe frunte. (mai mult…)

15 august 2012

Prof. Ileana Tulica tecuci.eu  150x109 Baladă pentru Eminescu  Împărat al Poeziei, Soare si lumină sfântă,
Ai creat o limbă dulce, ce în versuri, azi te cântă,
Si-ai crezut în glasul nostru, de mărire si iubire,
Si-ai trecut prin vremi acelasi, însetat de nemurire.

Floarea-albastră din cununa celor mai frumoase flori,
Ce te-ai înăltat iubire, printre stele, printre nori,
Si-ai pătruns în ritmul vietii pe o palmă de pământ
Si-ai lăsat în nemurire gândul inimii cel sfânt.

Pelerin pribeag prin lume, doar în visuri fericit,
Ai vegheat închis în gânduri, steaua neamului iubit,
Si-ai păstrat cu tine slova din trecutele tipare
Si la margine de codru, te-ai visat din depărtare. (mai mult…)

10 august 2012

Eminescu 150x92 Asasinarea lui Eminescu  Cel mai mare poet pe vremea lui Eminescu era considerat Nicoleanu. Aşa cum pe timpurile de glorie ale lui Grigore Vieru cel mai mare poet basarabean era de­clarat Emilian Bucov.

Cine mai ştie azi de Nicoleanu?! Dar de Bucov?!

Iată însă că mai vin şi alţii care cred că ar trebui să renunţăm la Eminescu, în numele nobil al integrării noastre eu­ropene. „Cu moaştele lui Eminescu şi Ştefan cel Mare nu veţi intra în Europa”, ne atenţiona acum o vreme la un simpozion de la Uniunea Scriitori­lor din Chişinău un scriitor bucureştean. Imediat câţi­va tineri de la revista „Contrafort” au pre­luat ştafeta acestei spuse regretabile şi l-au declarat pe Poetul nostru Naţional „vetust” şi „depăşit”. „Depăşit” de către cine?! Nu se ştie. Deşi cei care susţi­neau această inepţie lăsau să se înţe­leagă că ei înşişi ar fi gata să-l în­treacă; deocamdată însă, din păcate, domniile lor n-au scris aproape nimic sau, ca să fim şi mai expliciţi, chiar ni­mic.

Nu poţi iubi naţiunea română, detes­tându-i valorile.

Şi Alex Ştefănescu se referea în ,,România liberă” la un detractor de azi al lui Eminescu pe nume Rădulescu, care se lăuda în „Dilema” că nu 1-a citit pe Eminescu. (mai mult…)

7 august 2012

Mesterul Manole literar.tecuci.eu  105x150 Eminescu vazut de Mesterul Manole  Am închinat numărul acesta marelui poet, ca un omagiu adus de generaţia noastră aceluia ce va rămâne veşnic în cul­tura noastră ca un prototip al omului tânăr. Cele două întrebări pe care le-am trimis membrilor grupului nostru au o dublă semnificaţie: una personală, (Cum l-aţi cunoscut pe Mihai Eminescu?) strâns legată de procesul intim declanşat în momentul apropierii fiecăruia din noi de opera poetului, iar cealaltă (Care credeţi că e valoarea actuală şi universală a operei lui?) o valoare general-literară, privind valabilitatea în timp şi spaţiu a aceleiaşi opere. Răspunsurile pe care le publicăm mai jos închid deci două concluzii diferite ca structură, însă la fel de importante pen­tru paginile acestei reviste. Căci pentru noi momentul de contact al poeziei emi­nesciene cu sufletele noastre şi valabilita­tea ei actuală şi universală prezintă aceeaşi covârşitoare însemnătate. Mişcarea de la „Meşterul Manole” îşi află o semnificativă corespondenţă în aspectul european pe care-1 prinde, din ce în ce mai mult, figura de erou şi de poet a lui Mihai Eminescu.  Pe Eminescu l-am descoperit foarte de timpuriu. Aş aşeza această bucurie deo­sebită, în cea de-a doua copilărie. Atunci am ştiut de el, atunci l-am iubit cu înmiite puteri. Dar cu puţini ani în urmă, am avut, cum aş putea spune, revelaţia nemărginitei armonii eminesciene. (mai mult…)

Postari mai noi »