26 septembrie 2012

Mihail Manoilescu 116x150 Un debut din tinereţe şi un sfârşit de viaţă  sub semnul poeziei  Mihail Manoilescu inedit

Mihail  Manoilescu, fiul unor distinşi institutori (Constantin şi Natalia Manoilescu), s-a născut la Tecuci la 9 decembrie 1891. Primii nouă ani i-a petrecut în oraşul natal, fiind elev al Şcolii Primare nr. 1 de băieţi după care, el şi-a continuat studiile la Iaşi, localitate unde se stabiliseră deja părinţii săi.

După absolvirea ca bursier a Liceului Naţional de aici, frecventează Şcoala Superioară de Poduri şi Şosele din Capitală. La admitere, el a reuşit să ocupe primul loc de pe lista admişilor, iar la absolvire (în anul 1915), s-a remarcat în mod detaşat ca şef de promoţie.

Ca inginer s-a afirmat în domeniul tehnicii militare concepând un obuzier performant. A fost implicat în realizarea unor programe şi proiecte ce au vizat progresul ţării, demersurile sale permiţându-i  să-şi etaleze spiritul creativ.

Dacă activităţile de profesor de economie (la Şcoala Politehnică din Bucureşti), de teoretician al corporatismului în gândirea social-economică sau de politician ale acestuia (a fost deputat sau senator, ministru în mai multe guverne, întemeietor al partidului Liga Naţional-Corporatistă) ne sunt bine cunoscute, cea de plăsmuitor de versuri constatăm însă că a trecut aproape neobservată. (mai mult…)