5 august 2012

Tipografii tecuci.eu  150x89 Provincia literară (3)  Provincia literară (3) Cu acest număr 3/14 aprilie 1908 apărut de Sfintele Sărbători de Paşte, revista tecuceană, patronată de poetul şi ziaristul Constantin Muche, pare a intra pe făgaşul normal al unei publicaţii literare de anvergură, citită de tot mai mulţi iubitori de literatură din întreaga ţară. Acest număr se deschide cu un inedit “editorial” intitulat “Kristos a Înviat!” semnat “Redacţia” şi cu o informaţie demnă de atenţia sporită a tuturor cercetătorilor fenomenului revuistic tecucean. Administraţia revistei, în speţă Gh. Basil, anunţă cu entuziasm cititorii că, datorită “numeroaselor cereri sosite pe adresa revistei, am şi mărit tirajul “Provinciei literare” cu 1000 foi, în plus tipărind şi o ediţie de lux, care ediţie se oferă cu un abonament special de 8 (opt) lei anual”. Paradoxal, fiindcă la pagina 6 Administraţia revine insistent cu rugămintea ca “d-nii care au primit No. 1, 2 şi 3 din “Provincia literară”… să ne trimită modestul cost al abonamentului sau în caz contrar a ne restitui foile”!!! Recunoaştem că, în ciuda eforturilor depuse, nu am reuşit să descoperim nici un exemplar din mai sus amintita “ediţie de lux”. Acest număr este mult mai interesant decât primele două, datorită prezenţei a doi scriitori importanţi ai literaturii române, peste care s-a aşternut o tăcere nemeritată. Este vorba despre Alice Călugăru şi Traian Demetrescu care apar fiecare cu câte un poem. Alice Călugăru (1886 – 1957) trimite de la Paris poemul “Tăcere” de şase strofe “în metro antic”, poem care este inserat pe pagina întâi. Alice Călugăru publică frecvent în reviste literare de prestigiu ca Semănătorul, Viaţa literară, Luceafărul, Viaţa Românească. Era autoarea unui volum de versuri în româneşte “Viorele” (1905) şi a unui roman în limba franceză “La tunique verte” (semnat Alice Orient). G. Călinescu consideră poeziile Alicei Călugări ca fiind “abundente în compoziţie, nu bogate în imagini, înclinate a transcribe polifonia din universe…” Traian Demetrescu (1866 – 1896) apare la pagina 4 (patru) cu poemul postum “Clopotele”. Traian Demetrescu a făcut parte din grupul poeţilor socialişti. Poet şi prozator cunoscut la acea vreme, autodidact cu lecture serioase pentru acea epocă “un precursor al simbolismului românesc” (G. Călinescu) i-a influenţat decisive, prin Baudelaire şi Verlaine, pe Ion Minulescu, George Bacovia şi pe tecuceanul Ştefan Petică, rămas încă necunoscut pentru conjudeţenii săi, inclusiv pentru Const. Muche. La pagina a doua, un anume Laurenţiu (posibil pseudonim al lui C. Muche) deschide o nouă rubrică “Profiluri”cu un admirabil portret (inclusiv foto) al institutorului Scarlat Popovici. Născut la 24 iunie 1872 în satul Galbeni, com. Valea-Rea, jud. Tecuci “institutor şi apoi director al Şcolii No. 1 de băieţi, naţionalist înfocat, cu o voinţă de fer, dotat cu o inteligenţă şi o rară putere de muncă, conferenţiar distins, manierat, afabil, autor de cărţi didactice”. Pentru activitatea sa, Ministerul i-a acordat “Răsplata Muncei”, iar, în 1906, Şcoala No. 1 de sub direcţiunea sa a primit “Medalia de Aur pentru lucru manual”. În celelalte pagini îi regăsim cu poezii şi proze pe aceeaşi colaboratori: Const. Muche, Maria C. Muche, Neli Cornea, Alin din Craiova, H. Coşoi, C.M. Bland, C. Rigo. Al. M. Gheorghiu traduce din acelaşi Jean Richepin tradus şi de Vasile Pogor (1833 – 1906) şi “parodiat” de Al. D. Teodoreanu în volumul său “Cântece de ospiciu”. Cele “10 porunci ale femeii” publicate în numărul 2 al “Provinciei literare” şi reproduse de Tecuciul literar – artistic în numărul anterior, au fost foarte gustate de domnişoarele şi doamnele cititoare, fiindcă în acest număr, la pagina 8, numeroase voci cer insistent să fie publicate şi “10 porunci ale bărbatului”. Mişcarea feministă avea numeroase adepte şi în România Mică. La concursul “alcătuiţi o strofă pe rimele Sună, Mutră, Tună, Cutră” au trimis răspunsuri interesant – hazlii numeroşi cititori, doritori de premii în cărţi şi abonamente. Publicăm şi noi strofa domnului G. Nechita – Tecuciu, dedicată “cârcotaşilor de serviciu”: Sună trâmbiţa în Tecuci Tună chiar prin văi şi lunci; Dă semnal la buni şi Cutre Să nu mai facă la … Mutre, (Să citească întreaga ţară Provincia Literară) şi, desigur, Tecuciul literar – artistic.

Autor: Dan Movileanu

Niciun comentariu

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol.

Comentariile sunt oprite pentru moment.