5 august 2012

Tipografii tecuci.eu  150x89 Provincia literară (3)  Provincia literară (3) Cu acest număr 3/14 aprilie 1908 apărut de Sfintele Sărbători de Paşte, revista tecuceană, patronată de poetul şi ziaristul Constantin Muche, pare a intra pe făgaşul normal al unei publicaţii literare de anvergură, citită de tot mai mulţi iubitori de literatură din întreaga ţară. Acest număr se deschide cu un inedit “editorial” intitulat “Kristos a Înviat!” semnat “Redacţia” şi cu o informaţie demnă de atenţia sporită a tuturor cercetătorilor fenomenului revuistic tecucean. Administraţia revistei, în speţă Gh. Basil, anunţă cu entuziasm cititorii că, datorită “numeroaselor cereri sosite pe adresa revistei, am şi mărit tirajul “Provinciei literare” cu 1000 foi, în plus tipărind şi o ediţie de lux, care ediţie se oferă cu un abonament special de 8 (opt) lei anual”. Paradoxal, fiindcă la pagina 6 Administraţia revine insistent cu rugămintea ca “d-nii care au primit No. 1, 2 şi 3 din “Provincia literară”… să ne trimită modestul cost al abonamentului sau în caz contrar a ne restitui foile”!!! Recunoaştem că, în ciuda eforturilor depuse, nu am reuşit să descoperim nici un exemplar din mai sus amintita “ediţie de lux”. (mai mult…)

29 iulie 2012

Tipografii tecuci.eu  150x89 Provincia literară (2)   Numărul 2 al Provinciei literare a apărut pe 25 martie 1908, dovedind prin regularitate respect faţă de cititori şi seriozitatea domnului Muche „îngrijitorul” acesteia. Colaboratorii sunt, în general, cam aceeaşi, ceea ce înseamnă că dl. Muche şi-a fixat un „corp” de poeţi şi prozatori la care putea apela în orice condiţii. Cele opt pagini ale acestui număr sunt pline de poezii şi proze romantice semnate de C. Muche (poezia „Pe lac” şi proza „Buchetul de violete”), Maria C. Muche (poezia „Vis”), G. Rigo (proza „De ce-a dat brânci, soacră-mi?), Laurenţiu (poezia „Într-un album”), H. Coşoi (proza „SIRENA”).  De un regim preferenţial se bucură Alin din Craiova căruia i se publică o Epigramă dedicată sculptorului Hagiescu, o poezie – Pitpalac – dintr-un volum aflat în pregătire „Doinele Olteneşti” – „ce va apare în curând”, şi i se face „reclamă” la o „poemă în versuri în 3 acte care costă lei 2” intitulată „Salba de aur”. Unei anume Neli Cornea i se publică cinci cugetări originale şi i se anunţă „drama în patru acte cu preţul de 1,50 lei” intitulată „Irena”. Câteva lucruri sunt interesante în acest al doilea număr al revistei atât pentru cercetătorii fenomenului revuistic tecucean, cât şi pentru istoricii literari. În primul rând, încă din p. 1, dl. Const. Muche îşi anunţă (mai mult…)