10 august 2012

Eminescu 150x92 Asasinarea lui Eminescu  Cel mai mare poet pe vremea lui Eminescu era considerat Nicoleanu. Aşa cum pe timpurile de glorie ale lui Grigore Vieru cel mai mare poet basarabean era de­clarat Emilian Bucov.

Cine mai ştie azi de Nicoleanu?! Dar de Bucov?!

Iată însă că mai vin şi alţii care cred că ar trebui să renunţăm la Eminescu, în numele nobil al integrării noastre eu­ropene. „Cu moaştele lui Eminescu şi Ştefan cel Mare nu veţi intra în Europa”, ne atenţiona acum o vreme la un simpozion de la Uniunea Scriitori­lor din Chişinău un scriitor bucureştean. Imediat câţi­va tineri de la revista „Contrafort” au pre­luat ştafeta acestei spuse regretabile şi l-au declarat pe Poetul nostru Naţional „vetust” şi „depăşit”. „Depăşit” de către cine?! Nu se ştie. Deşi cei care susţi­neau această inepţie lăsau să se înţe­leagă că ei înşişi ar fi gata să-l în­treacă; deocamdată însă, din păcate, domniile lor n-au scris aproape nimic sau, ca să fim şi mai expliciţi, chiar ni­mic.

Nu poţi iubi naţiunea română, detes­tându-i valorile.

Şi Alex Ştefănescu se referea în ,,România liberă” la un detractor de azi al lui Eminescu pe nume Rădulescu, care se lăuda în „Dilema” că nu 1-a citit pe Eminescu. (mai mult…)

5 august 2012

Tipografii tecuci.eu  150x89 Provincia literară (3)  Provincia literară (3) Cu acest număr 3/14 aprilie 1908 apărut de Sfintele Sărbători de Paşte, revista tecuceană, patronată de poetul şi ziaristul Constantin Muche, pare a intra pe făgaşul normal al unei publicaţii literare de anvergură, citită de tot mai mulţi iubitori de literatură din întreaga ţară. Acest număr se deschide cu un inedit “editorial” intitulat “Kristos a Înviat!” semnat “Redacţia” şi cu o informaţie demnă de atenţia sporită a tuturor cercetătorilor fenomenului revuistic tecucean. Administraţia revistei, în speţă Gh. Basil, anunţă cu entuziasm cititorii că, datorită “numeroaselor cereri sosite pe adresa revistei, am şi mărit tirajul “Provinciei literare” cu 1000 foi, în plus tipărind şi o ediţie de lux, care ediţie se oferă cu un abonament special de 8 (opt) lei anual”. Paradoxal, fiindcă la pagina 6 Administraţia revine insistent cu rugămintea ca “d-nii care au primit No. 1, 2 şi 3 din “Provincia literară”… să ne trimită modestul cost al abonamentului sau în caz contrar a ne restitui foile”!!! Recunoaştem că, în ciuda eforturilor depuse, nu am reuşit să descoperim nici un exemplar din mai sus amintita “ediţie de lux”. (mai mult…)