7 august 2012

Mesterul Manole literar.tecuci.eu  105x150 Eminescu vazut de Mesterul Manole  Am închinat numărul acesta marelui poet, ca un omagiu adus de generaţia noastră aceluia ce va rămâne veşnic în cul­tura noastră ca un prototip al omului tânăr. Cele două întrebări pe care le-am trimis membrilor grupului nostru au o dublă semnificaţie: una personală, (Cum l-aţi cunoscut pe Mihai Eminescu?) strâns legată de procesul intim declanşat în momentul apropierii fiecăruia din noi de opera poetului, iar cealaltă (Care credeţi că e valoarea actuală şi universală a operei lui?) o valoare general-literară, privind valabilitatea în timp şi spaţiu a aceleiaşi opere. Răspunsurile pe care le publicăm mai jos închid deci două concluzii diferite ca structură, însă la fel de importante pen­tru paginile acestei reviste. Căci pentru noi momentul de contact al poeziei emi­nesciene cu sufletele noastre şi valabilita­tea ei actuală şi universală prezintă aceeaşi covârşitoare însemnătate. Mişcarea de la „Meşterul Manole” îşi află o semnificativă corespondenţă în aspectul european pe care-1 prinde, din ce în ce mai mult, figura de erou şi de poet a lui Mihai Eminescu.  Pe Eminescu l-am descoperit foarte de timpuriu. Aş aşeza această bucurie deo­sebită, în cea de-a doua copilărie. Atunci am ştiut de el, atunci l-am iubit cu înmiite puteri. Dar cu puţini ani în urmă, am avut, cum aş putea spune, revelaţia nemărginitei armonii eminesciene. (mai mult…)