1 august 2012

Traditii stabune literar.tecuci.eu  150x99 Dascălul promovatorul tradiţiilor şi datinilor străbune  Probabil că nimic altceva nu poate defini mai bine spiritul unui popor decât străvechile sale tradiţii şi obiceiuri. Călătorul vestic va fi surprins să descopere în România un loc plin de legende, mituri şi tradiţii păstrate de-a lungul secolelor.  Definită dinăuntrul ei, subiectiv, mitologia este o încercare globală de cunoaştere absolută a universului, deci o filosofie incluzând demersul mistic şi o ştiinţă generală excluzând experimentul, şi care se constituie în orice cultură primitivă, operând cu mijloace magice şi manifestându-se prin adaptarea concretă epică a abstracţiilor şi a fenomenelor superioare la situaţia psihosocială dată, ca şi prin explicarea simbolică a acestora.
Tradiţiile şi obiceiurile populare constituie una din valorile inegalabile şi incontestabile, amprenta popoarelor de pretutindeni. Noi avem datoria de a nu lăsa timpul şi evenimentele lumii moderne să ne determine să le uităm. Educându-i de mici pe elevii noştri, prin diverse activităţi şcolare şi extraşcolare, ei vor îndrăgi limba pe care o vorbesc şi obiceiurile ţării în care s-au născut.
Astfel, ne putem asigura că tradiţiile şi obiceiurile populare româneşti vor avea continuitate în generaţiile următoare.
Ca dascăli avem mai mult decât o datorie, avem obligaţia să promovăm tradiţiile neamului, adevăratele valori spirituale ale poporului nostru, esenţa naţiei, ceea ce ne face unici şi deosebiţi. Asemenea lui Vasile Alecsandri care spunea: „ Mi-e drag românul şi ştiu a preţui bunătăţile cu care l-a dăruit natura. Mi-e drag să-l privesc şi să-l ascult căci el e simplu şi frumos în înfăţişarea lui, căci e curat, înţălept, vesel şi poetic în graiul său… Eu îl iubesc şi am sperare într-acest popor plin de simţire care respectează bătrâneţele, care-şi iubeşte pământul… ” şi noi trebuie să ne mândrim că suntem români.
Să credem că tradiţiile şi obiceiurile străbune nu sunt o utopie, care nu-şi găsesc locul într-o lume a informaticii şi ciberneticii, e ca şi cum ne-am nega esenţa, adevărata identitate, cultură însăşi a neamului nostru. Cultura este un fenomen social, iar valorile culturale prin formele lor de realizare si manifestare ca şi prin conţinutul lor îmbracă chipul societăţii care le elaborează.
Totalitatea creaţiilor şi manifestările artistice aparţinând culturii spirituale, literatura şi muzica populară, obiceiurile si tradiţiile populare româneşti sunt zestrea culturală a românilor, comorile de neînlocuit ale neamului nostru românesc, pe care noi, ca dascăli avem menirea să le cultivăm şi să le transmitem elevilor noştri dragostea pentru comoara naţională.
Ca dascăl, ca om, ca român, simt că am datoria morală faţă de elevii mei, faţă de generaţiile viitoare de a promova, cât îmi stă în puteri, zestrea spirituală a poporului roman, de a cultiva la elevi dragostea şi dorinţa de a cunoaşte şi a păstra această moştenire de o bogăţie incontestabilă.
Într-o lume plină de noi concepte şi influenţe occidentale, într-o lume a informaţiei, a chatului, a rapp-ului, avem datoria morală mai mult ca niciodată să transmitem adevăratele valori elevilor noşti, să fim aproape de ei, să ne adaptăm rapid, din mers, pentru a nu fi depăşiţi de situaţii şi pentru a putea să formăm omul nou capabil să se adapteze la o societate în continuă schimbare, dar care să nu-şi uite sau să-şi ignore rădăcinile care le alimentează esenţa şi trăinicia şi durabilitate în timp .
Astfel a luat naştere proiectul educaţional:,,DIN TRADIŢIILE ŞI OBICEIURILE NEAMULUI ROMÂNESC”, iniţiat de şcoala noastră, Şcoala 10 Tecuci şi având ca parteneri şcoli din toate zonele folclorice ale ţării, iar activităţile ce se derulează bucură şi încântă un număr mare de elevi, cadre didactice, părinţi şi reprezentanţi ai comunităţilor locale.
Numeroasele activităţi nu s-ar fi putut derula şi nu şi-ar fi putut atinge obiectivele propuse fără sprijinul partenerilor noştri : ISJ Galaţi, CCD Galaţi, Primăria Tecuci, Casa de Cultură, Fundaţia Culturală ,,Ştefan Petică”, Biblioteca Municipală ,,Ştefan Petică”, Muzeul de istorie Tecuci, Editura Grapho-Press.
În anul şcolar 2010-2011, proiectul a fost înscris în Calendarul Activităţilor Extraşcolare a Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului a avut ca partenere 67 şcoli din 20 de judeţe. La activităţile propuse, la concursurile organizate au participat un număr impresionant de elevi şi cadre didactice. Şi în acest an şcolar 2011-2012, proiectul este activitate în cadrul Calendarul Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului numărul de parteneri s-a mărit, ajungând la  peste 100 de şcoli din 25 de judeţe.
Simpozionul ,,Dascălul promovatorul tradiţiilor şi datinilor străbune ”, activitate din cadrul proiectului, se află anul acesta la ediţia a II a, iar secţiunea a III a, Festivalul de cântec şi dans popular ,,Mândru-i cântecul şi jocul» se va desfăşura pe 19 mai 2012, la Sala Ion Petrovici. La organizarea Festivalului pe lângă iniţiatori, Şcoala 10 Tecuci, şi-au adus contribuţia Casa de Cultură Tecuci şi Fundaţia Culturală ,,Ştefan Petică”.

Scris de  Mocanu / Golea Florentina

Niciun comentariu

Niciun comentariu până acum.

Feed RSS pentru acest articol.

Comentariile sunt oprite pentru moment.